02633408023

پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه مهرسینا

با مدیریت سرکارخانم طاهره دهقان نیری

تاسیس ۱۳۹۱

پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه مهرسینا

با مدیریت سرکارخانم طاهره دهقان نیری

تاسیس ۱۳۹۱

مدرسه مهرسینا

⭐️دانلود برنامه ادوب کانکت ( Adobe Connect )⭐️

⭐️ دانلود برنامه ادوب کانکت ( Adobe Connect ) ⭐️