02633408023

فرم پیش ثبت نام مدرسه غیردولتی مهرسینا

نام و نام خانوادگی دانش آموز
تاریخ تولد
توجه !
⭐️متولدین نیمه اول سال ۱۳۹۷ و نیمه دوم سال ۱۳۹۶ میتوانند در پایه اول ثبت نام انجام دهند.

ولی گرامی
پیش ثبت نام فرزند شما با موفقیت انجام شد به زودی برای ادامه مراحل ثبت نام فرزندتان با شما تماس خواهیم گرفت.
با تشکر از انتخاب شما