02633408023

افتخارات مدرسه غیردولتی مهرسینا

پذیرفته شدگان در آزمون سراسری استعداد های درخشان (تیزهوشان)

دانش آموز عزیز
محمدرضا مرادی

دانش آموز عزیز
امیرعلی کیایی

دانش آموز عزیز
امیرحسین میرپناهی

دانش آموز عزیز
امیرعلی نوروزی

پذیرفته شدگان در آزمون جهش تحصیلی

دانش آموز عزیز
رادمان رودمقدس

دانش آموز عزیز
آبتین ابراهیمی

مسابقات جهانی (بین المللی) رباتیک

دانش آموز عزیز
ماهان فتاحی

دانش آموز عزیز
مهرشاد گلوند